KENTAUR

Lolium perenne

  • Mange foderenheder pr. ha
  • Meget høj foderværdi
  • God resitens overfor rust
  • God smagbarhed
Se alle produkter
KENTAUR

Bedste sort i forsøgene

Kentaur har deltaget i Landsforsøgene 2004-06 og blev den højestydende blandt de 9 afprøvede middeltidlige sorter af almindelig rajgræs. Gennemsnitligt 5 % flere foderenheder end måleblandingen - 3 % i forsøg med afgræsning og hele 7 % under slæt.

Kvaliteten i top

I afgræsningsforsøgene gik der 1,14 kg tørstof til en foderenhed medens det under slætforhold blev til 1,28. I begge tilfælde på niveau med måleblandingen. Mængden af vraggræs under afgræsning er lille.

Resistent overfor rust

Kentaur havde i forsøgene en lav modtagelighed for rust - 4 % eller under halvdelen af de mest modtagelige sorter.

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Mange foderenheder ved slæt og afgræsning - Foderværdi helt i top

  • Tidlighedsgruppe: Sildig

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson