MAURICE

Lolium perenne

  • Meget sen skridning
  • Tæt som en diploid sort
  • Særdeles velegnet til afgræsning
  • God rustresistens
Se alle produkter
MAURICE

En særlig sort

Maurice hører til blandt de aller-sildigste sorter i den sene gruppe. Samtidig har Maurice i flere forsøg vist tæthed på højde med diploide sorter. Det er usædvanligt for en tetraploid, men gør sorten særdeles velegnet til afgræsning.

Anbefalet i England

I England/Wales har Maurice vist meget god tæthed, vinterfasthed og generel sygdomsresistens. Maurice anbefales her til afgræsningsmarker med nogen varighed og fremhæves for sin gode tæthed – ground cover.

Danmark: God til afgræsning

Maurice er optaget på den danske sortsliste og har i slætforsøgene leveret et højt udbytte af foderenheder. Starten på væksten om foråret er forholdsvis sen, og det samme er tidspunktet for skridning. I afgræsningsforsøgene er det vist, at Maurice har gode egenskaber i form af højt udbytte, lille mængde vraggræs, god rustresistens og passende konkurrenceevne overfor kløver. 

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Meget tæt og sildig - Topsort fra DLF

  • Tidlighedsgruppe: Sildig

Udbytte i afgræsningsforsøg 1999-2000

Fht. AE/ha (udbytte) og hkg ts./ha (vraggræs). Landsforsøg

  1. brugsår 2. brugsår Vraggræs % rust
Blanding 100 100 100 7
MAURICE 99 101 92 4

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson