SOLID

Lolium x boucheanum

  • Meget tidlig forårsvækst
  • Meget højt udbytte
  • Fleksibel udnyttelse
  • Høj fordøjelighed
Se alle produkter
SOLID

En mellemform

SOLID er en hybridrajgræs af mellemtypen, dvs. på den ene side med et stort udbytte hentet fra italiensk rajgræs og på den anden side en vækstform og –rytme, der ligner almindelig rajgræs. Det giver en meget fleksibel sort, der udnyttes bedst til slæt først på sæsonen, men som også senere kan afgræsses.

Meget højt udbytte

SOLID har relativt tidlig forårsvækst, men forholdsvis sen skridning. Det giver stor fleksibilitet i udnyttelsen om foråret. Fordøjeligheden er høj og tætheden god.
Solid giver et meget højt udbytte og er resistent overfor Rhyncosporium, meldug, og rajgræs mosaik virus, samt tolerant overfor kronrust.

Særligt for produktet

  • Hybrid rajgræs
  • Stærk og blød - Højt udbytte og god foderværdi

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Udbytte i danske forsøg
AE/ha, forholdstal 2005-06. Landsforsøg

  1. brugsår 2. brugsår
Blanding, alm. rajgræs 100 100
SOLID 108 100

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson