Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er alene beregnet til generel vejledning og stilles til rådighed som de forefindes uden nogen form for garanti.

Der er udvist rimelig omhu for at sikre, at indhold på hjemmesiden er korrekt og opdateret, men DLF Seeds A/S giver ingen garantier for nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af indhold på hjemmesiden og kan lukke sitet, helt eller delvist, uden forudgående meddelelse.

DLF Seeds A/S fralægger sig ethvert ansvar for hjemmesider, som denne hjemmeside måtte være forbundet (eller linket) til.

Hverken DLF Seeds A/S eller dets datterselskaber er ansvarlige for skader af nogen art, direkte, indirekte, forbundne eller følgeskader, opstået ved adgang til eller brug af indholdet på denne hjemmeside, herunder virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet.

Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller i relation til denne ansvarsfraskrivelse, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de danske domstole.