FrøavlsINFO - Græsser

Her finder du vores FrøavlsINFOer til de største af vores græsarter.

Alm. Rajgræs

Alm. Rajgræs

Bakkesvingel

Bakkesvingel

Engrapgræs

Engrapgræs

Engsvingel

Engsvingel

Hundegræs

Hundegræs

Hybrid rajgræs

Hybrid rajgræs

Ital. rajgræs

Ital. rajgræs

Rajsvingel

Rajsvingel

Rødsvingel

Rødsvingel

Strandsvingel

Strandsvingel