Vejledninger

DLFs dyrkningsvejledninger

Dyrkningspraksis ændrer sig efterhånden som vi får nye erfaringer fra forsøg og praktisk frøavl.
Derfor opdaterer vi vores dyrkningsvejledninger hvert år, så du kan optimere din frøafgrøde!

Vores vejledninger giver dig den nyeste viden om dyrkning af frø, samt grundlæggende viden om udbytter med mere.
Bagerst i hver vejledning finder du desuden en dyrkningskalender.

Dyrkningsvejledninger til græsfrø

Dyrkningsvejledninger til græsfrø

Kontraktproduktion af græsfrø sker i tæt samarbejde mellem avlere og frøavlskonsulenter.

Dyrkningsvejledninger til kløverfrø

Dyrkningsvejledninger til kløverfrø

Kløver er en spændende afgrøde med et højt potentiale!

Dyrkningsvejledninger til økologi

Dyrkningsvejledninger til økologi

Produktion af frø uden adgang til bekæmpelsesmidler stiller store krav til viden og driftsledelse

Dyrkningsvejledninger til industriafgrøder

Dyrkningsvejledninger til industriafgrøder

Produktion af industriafgrøder er en vigtig del af DLFs kontraktproduktion

Mindre anvendelser

Mindre anvendelser

Læs mere om mindre anvendelser (minor use) til frøavl