landskab med mark med rajgræsfrø

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad

Bladet indeholder artikler om det sidste nye inden for frøavl, og du kan også læse om det globale frømarked, markedsbeskrivelser, bedriftsbesøg, forskning og dyrkningsteknikker til frøavl. Bladet udkommer seks gange årligt og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

Nyeste udgave

I dette nummer af Tidsskrift for Frøavl fortæller Adm. Direktør Søren Halbye om de seneste udviklinger i virksomheden. Få indblik i frømarkedet og situationen for store arter. Besøg Østermark i Vendsyssel, ledet af Peter Støttrup Thomsen. Læs om nye teknologier og dyrkningssystemer på siderne 10 og 11, og opdag vores succes i Australien som førende frøfirma. Afslutningsvis deler vi tips til at øge biodiversiteten i din brakmark. God læsning!

Se tidligere udgaver af Tidsskrift for Frøavl