landskab med mark med rajgræsfrø

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad

Bladet indeholder artikler om det sidste nye inden for frøavl, og du kan også læse om det globale frømarked, markedsbeskrivelser, bedriftsbesøg, forskning og dyrkningsteknikker til frøavl. Bladet udkommer seks gange årligt og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

Nyeste udgave

I dette nummer af Tidsskrift for Frøavl kommenterer Søren på virksomhedens stærke ledelsesforum. Besøg brødrene Niels Arne og Jens Damsgaard, og få indsigt i deres arbejde. Læs om vores græs i sportsverdenen og dets kvaliteter. Vi fokuserer på at udvikle vores græsser til at opfylde nye krav. Dernæst om den skuffende frøhøst i 2023, græssernes biologi og ukrudtsgræsser i markerne. Afslutningsvis skriver vi om spredningen af agerrævehale. God læselyst!

Se tidligere udgaver af Tidsskrift for Frøavl