Roer i mark

Foder- og energiroer

Roer er en sikker afgrøde til produktion af energi til mælke-, kød- og biogasproduktion. Som følge af den lange vækstsæson opnår roerne et meget højt og stabilt udbytte over årene af en høj kvalitet. Roer er den afgrøde, der kan yde det højeste udbytte under danske forhold. Den lange vækstsæson og det høje udbytte gør roerne til en meget miljøvenlig afgrøde, der er god til at udnytte husdyrgødning og med minimal risiko for udvaskning af kvælstof. Roerne dybe rodnet gør dem mere tørketolerante end mange andre afgrøder. Vores roer er forædlet til at være glatte, have få sidegrene og en lille rodfure, som gør dem nemme at rengøre.

Roer i mark

Foderroer

Foderroer kan med fordel indgå i foderrationer til malkekøer. Roerne kan opfodres frisk fra optagningen om efteråret frem til omkring april, eller de kan ensileres, så det er muligt at fodre med roer hele året.

Roerne ensileres typisk sammen med saftsugende emner, således at næringsstofferne bevares. Samensilering foretages normalt med græsensilage, majshelsæd eller roepiller.

Roesorter til foder skal have et højt udbytte af tørstof i roden og en lav mængde vedhængende jord i forbindelse med optagning. Tørstofindholdet i DLF foderroer varierer afhængig af sortsvalget - typisk er niveauet i de forskellige sorter fra 17 – 23%.

Energiroer

Roer er den afgrøde, der har det højeste udbyttepotentiale til biogas under danske forhold. Roerne udnytter hele vækstsæsonen i sensommeren og hele efteråret indtil vinteren sætter ind

Roer giver en meget hurtig udvikling af gas i et biogasanlæg. Sammenholdt med det store udbyttepotentiale gør det roerne interessante.

Roesorter til biogas skal yde et stort udbytte og have et højt indhold af tørstof i roden. Samtidig skal roden være så glat som muligt, så der ikke følger meget jord med ved optagningen.

Vi tilbyder højtydende sorter, der opfylder disse betingelser.

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download