Landmandens blomsterblanding. Farvestrålende blomster i blomstermark,

Brak, blomst og vildt

På mange bedrifter gennemføres naturfremmende tiltag på markjorden i form af vildt- eller blomsterstriber. Brakarealerne kan desuden tilsås med blandinger, der helt eller delvist består af blomster, hvor bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter kan hente pollen og nektar i sommerperioden.

Brak, blomst og vildtblandinger

Hare i vildtafgrøde

Sådan etablerer du vildtagre

Bestilling af frø?

Søger du en konventionel brakblanding?

Søger du en økologisk brakblanding?

Bi i blå sommerblomst

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download