Landskab med rajgræsmark

FrøavlsINFO

Det er vigtigt for os, at vores avlere har adgang til så meget viden om frøavl som muligt. Derfor udsender vi løbende FrøavlsINFO med aktuel information, råd og vejledning til vores avlere.

FrøavlsINFO tilpasses årets gang

Temaerne i vores FrøavlsINFO tilpasser vi nøje årets gang og de forestående opgaver i marken.
Det gør vi for at sikre, at du, som avler, er klædt bedst muligt på.


Som frøavler til DLF modtager du allerede FrøavlsINFO på de arter, du dyrker.
Er du interesseret i at modtage FrøavlsINFO på andre arter, kan du sende en mail til dlfavl@dlf.dk så sørger vi for, at du bliver tilmeldt.

FrøavlsINFO - Græsser

FrøavlsINFO - Græsser

Aktuel FrøavlsINFO for dyrkningen af græsfrø

FrøavlsINFO - Hvidkløver

FrøavlsINFO - Hvidkløver

Aktuel FrøavlsINFO for dyrkningen af hvidkløverfrø

FrøavlsINFO - Økologi

FrøavlsINFO - Økologi

Aktuel FrøavlsINFO for dyrkningen af økologiske frøafgrøder

FrøavlsINFO - Generelt

FrøavlsINFO - Generelt

Generel FrøavlsINFO om aktuelle, men ikke artsspecifikke, dyrkningsinformationer