Landmand undersøger kvaliteten af græs på mark

Roden til stærke græsser

Skiftende miljø- og klimaforhold kan udfordre din foderproduktion. Græsser, der kan håndtere forårs- og forsommertørke, giver en sundere og højere ydende afgrøde

Hemmeligheden ligger i rødderne

Skiftende miljø- og klimaforhold kan udfordre din foderproduktion. Vi tilbyder græsser, der kan  håndtere forårs- og forsommertørke, udnytte næringsstoffer optimalt og sikre udbytte i din kløvergræsmark.

Hemmeligheden ligger i planternes rødder. Gennem vores verdensomspændende R&D-netværk og det enestående RadiMax-rodscreeningsanlæg har vi opnået unik viden om rodstrukturen i vores.

Et kraftigt og dybtgående rodnet udnytter jordens ressourcer optimalt og håndterer udfordrende forhold som tørke og ekstremt nedbør bedre og mindsker behovet for kunstvanding. Med et kraftigt og dybtgående rodnet opnås samtidig en større kulstofbinding og en forbedring af jorden struktur.

PLUS græsserne er tørketolerante

Vores to rajsvingel typer, Rajgræs PLUS og Strandsvingel PLUS, er fremragende løsninger under tørkeforhold. Rajgræs PLUS har samme hurtige rodvækst som rajgræs men har en dybere rodmasse end rajgræs, hvilket gør den mere tørketolerant. Strandsvingel PLUS har samme rodmasse som strandsvingel, men med bedre foderkvalitet. Se mere i videoen. 

Om RadiMax

En hurtig rodvækst er altid en vigtig faktor, da det hjælper planten med at etablere sig hurtigere. Rodstrukturen er også meget vigtig i tørkesituationer, hvor der stadig er vand i dybere jordlag.

Sammen med Københavns Universitet tester vi forskellige græsarters- og sorters rodvækst på verdens mest avancerede rodscreeningsanlæg, RadiMax. Her er det muligt at tage billeder af voksende rødder ned til en dybde på 3 meter samtidig med, at planterne udsættes for tiltagende tørke gennem en kontrolleret fugtighedsgradient. På denne måde kan forskerne se, hvordan forskellige græsser klarer sig under en tørke og direkte knytte deres produktion til deres rodstruktur.

Illustration af RadiMax anlægget
Køer på græsmark

En dyb rodmasse betyder

  • Bedre vækst under og efter forårs- og forsommertørke
  • Sikker græsmarksproduktion og højere selvforsyning
  • Optimal brug af næringsstoffer
  • Bæredygtig foderproduktion og forbedret jordstruktur
  • En fremtidssikret løsning under klimatiske ekstremer, f.eks. tørke

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson