Forskellige kløversorter i mark

Hjemmeavlet protein

Der er stor fokus på hjemmeavlet protein til at sikre en god selvforsyning og spare på indkøbt protein som eksempelvis rapskager. Græsmarken kan være med til at sikre en stor del af din proteinforsyning.

Optimér proteinindholdet

Der er flere måder, du kan optimere proteinindholdet i græsset:

  • Hyppige slæt giver højere proteinindhold og bedre fordøjelighed af græsset. Den bedre fordøjelighed giver en øget grovfoderoptagelse og en højere mælkeydelse. 
  • En øget kløverandel bidrager til et højere proteinindhold og den såkaldte "bælgplanteeffekt", der medfører højere grovfoderoptagelse og stigende mælkeydelse. Forsøg har vist, at 15 % mere kløver giver 0,6-0,7 kg mælk mere pr. ko pr. dag. 

DLF Alfalfa/Lucerne - en afgrøde med mange fordele

Du kan også styrke din produktion af protein med DLF Alfalfa/Lucerne. 

Der opnås typisk et indhold af protein omkring 20 % af tørstoffet, hvilket sammenholdt med det høje udbyttepotentiale vil bidrage væsentligt til proteinforsyningen. 

Læs meget mere om DLF Alfalfa/Lucerne her. 

Dronefoto af slæt i græsmark

Mere protein med Brianna

Brianna er en ny type hvidkløver med ekstra store blade, der gør, at den konkurrerer bedre end konkurrecestærke græsser.

Brianna kan derfor med fordel indgå i slætgræsblandinger, hvor den kan være med til at sikre en god kløverandel i græsmarken. 

Brianna er afprøvet i landsforsøgene og viser et højt proteinindhold og en bedre fordøjelighed. Du kan få Brianna i vores ForageMax-slætgræs blandinger.

Vidste du ...?

at Brianna er en hvidkløver med større konkurrenceevne end andre hvidkløversorter? 

Derfor fylder den mere i marken og giver 4 % mere protein pr. ha i den danske sortsafprøvning. 

Find blandinger med Brianna her.

 

Figur af proteinindhold i 1., 2. og 3. slæt

Korrekt slæt-tidspunkt giver mere protein

Proteinindholdet i dine græsslæt afhænger meget af, hvornår du tager slæt. I figuren til venstre kan du se, hvordan proteinindholdet ændrer sig ved hhv. 1., 2. og 3. slæt ved tre forskellige slætblandinger

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download