Groundsman undersøger græsset med hånd

Plejeprodukter

En flot græsplæne kendetegnes ved at være sund og grøn. Vi anbefaler en række plejeprodukter, som giver dig en flot plæne eller bane uden tørkepletter. Find vores anbefalinger her.

Forebyg tørkepletter

Afspændingsmidler forebygger at vækstlaget bliver vandskyende, og der opstår tørkepletter, som kan påvirke græssets vækst. Det er vigtigt at sikre en ensartet fugtighed i rodzonen, så den tilførte gødning udnyttes optimalt på sandende vækstlag.

Ujævn opfugtning kan føre til et problem kaldet ”fingerflow”, hvor vandet og næringsstofferne strømmer ned gennem smalle kanaler og ender med at blive udvasket til omgivelserne.

Undersøgelser fra Norge har også vist, at udvaskningen af bestemte aktivstoffer fra plantebeskyttelsesmidler kan reduceres væsentligt ved regelmæssig brug af afspændingsmidler.

tørt græs, tørke
Groundsman undersøger græsset

Sikkerhedsdatablade

Find sikkerhedsdatabladet til dit valgte plejeprodukt

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Sport & anlæg - Administration
Sport & anlæg - Golf
Sport & anlæg - Jylland/Fyn
Sport & anlæg - Sjælland

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson

Kataloger


Masterline katalog Download


Blomsterløgskatalog Download


Græspleje - råd og vejledning

Hvordan opnår du det bedste resultat, når du efterså? Kan du efterså om vinteren? Findes der langsomt voksende græs, der skal klippes færre gange? Hvordan forebygger du svampesygdomme i græs? Hvordan opbygger du et græstag?