Såning af udlæg med såmaskine

Kontraktbetingelser

I kontraktbetingelserne kan du se de gældende certificeringsbestemmelser. Det er vigtigt at disse overholdes, da EU's handelsregler foreskriver, at markfrø skal certificeres for at kunne omsættes.

Frøavlskontrakt

Som avler tegner du en frøavlskontrakt med DLF.
Kontrakten specificerer kvalitetskravene til dine frøpartier. Kravene varierer alt efter hvilken art, du producerer.

Har du spørgsmål til din frøavlskontrakt, er du velkommen til at henvende dig til din lokale avlskonsulent.

Frøavlskontrakten og betingelserne godkendes af bestyrelserne for DLF AmbA og DLF Seeds A/S.