Køer græsser i græsmark dronefoto

Holdbare græsmarker

Udbyttet og kvaliteten af dit græs kan optimeres ved at vælge holdbare sorter med stort udbytte og høj fordøjelighed.

Holdbare sorter = højt udbytte

Gennem vores forædling og test af sorterne under danske forhold får vi udviklet holdbare og udbytterige sorter til danske landmænd.

Sorternes holdbarhed kommer blandt andet til udtryk i et højt forholdstal for udbytte i 3. brugsår. 

Figur der viser forholdstal for udbytte i 3. brugsår - NEL20 A. E. pr. ha

Dyrkningstips

- sådan får du en mere holdbar græsmark

  • Vælg blandinger med holdbare sorter
  • Stress ikke kløvergræsset
  • Marken skal altid være grøn - også umiddelbart efter slæt og afgræsning
  • Sørg for at græsmarken går til vinter med 10-15 cm græs
  • Husk at tilføre tilstrækkeligt med kalium - der fjernes 25 kg kalium for hver 1.000 kg tørstof, der høstes
  • Undgå at køre på græsset - brug faste kørespor, hvor det er praktisk muligt
Merudbytte 1.-3. brugsår, FEN pr. ha

Større merudbytte med topsorter

Når du vælger ForageMax, får du frøblandinger, der indeholder ikke blot én men flere holdbare topsorter, der sikrer udbytte hen over årene. De har alle et højt udbytte, høj fordøjelighed og stor holdbarhed.

Figuren viser resultatet af den danske sortsafprøvning for 9 topsorter. Der er et gns. merudbytte pr. år mellem 287 til 1.512 foderenheder mere pr. ha.

Når en græsfoderenhed koster 1,35 kr. giver det mellem 385 og 2.040 kr. mere pr. ha pr. år. Tallene er fra den danske sortsafprøvning, hvor sorterne måles op imod en blanding af 40 % diploid alm. rajgræs og 60 % tertraploid alm. rajgræs. 

Find en ForageMax blanding der passer til dine forhold her.

Der tages slæt i græsmark

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download