ejerkreds i DLF

DLF er danske frøavleres foretrukne frøselskab. Med knap 3.000 frøavlere som medlemmer er vi en organisation, der bredt varetager danske frøavlsinteresser. Frøavlerne er fundamentet i selskabet og repræsenteres gennem delegerede på den årlige generalforsamling, der er selskabets øverste myndighed. Her godkender delegeretforsamlingen bestyrelsens beretning og årsberetning, og medlemmer til bestyrelsen vælges

Bliv frøavler i DLF

DLF har frøavlere i hele landet

Har du interesse for planteavl og lyst til at dyrke frø, er du velkommen til at kontakte vores avlsafdeling. Vores avlsafdeling er sammensat af et hold lokale frøavlskonsulenter, der kender din region og dets unikke betingelser. Vores konsulenter er klar til at guide og rådgive dig om, hvilke frøarter og sorter der bedst egner sig til præcis din lokalitet.

Vi forstår, at valget af frø er afgørende for den endelige succes med din planteavl. Derfor tilbyder vores frøavlskonsulenter ikke blot generelle råd, men skræddersyede anbefalinger, der tager højde for jordforhold, klima og andre faktorer, der spiller en rolle for dig. Uanset om du drømmer om farverige blomsterbede, frodige grøntsagshaver eller robuste afgrøder, står vores eksperter klar til at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger.

Bliv delegeret i DLF AmbA

Frøavlerne i DLF er repræsenteret ved 75 delegerede, som vælges på regionale avlermøder.

Som delegeret i DLF deltager du i generalforsamlingen og formøderne forud for denne. Du deltager endvidere i regionsmøderne i marts og juni og modtager der en aktuel orientering om DLF. Derudover modtager du vore nyhedsbreve om selskabet, som løbende udsendes.

Du får endvidere mulighed for at sætte dig ind i de forhold, som har betydning for virksomhedens drift og udvikling. DLFs delegerede er et vigtigt bindeled mellem selskabet og vores frøavlere, idet vi betragter dem som ambassadører for selskabet over for såvel medlemmer (frøavlere) som den øvrige verden. Her kan du finde en oversigt over delegerede i 2024.

Vedtægter DLF AmbA

DLF AmbA har etableret en robust og omfattende struktur for styring og medlemsdemokrati, der er afgørende for organisationens drift og udvikling

Vedtægterne danner grundlaget for DLF AmbA's operationelle rammer og beskriver nøgleelementer i organisationens møde- og kommunikationsstruktur, samt regler for mødeafvikling og valgregulativ.

Her kan du finde de gældende Vedtægter for DLF AmbA

 

Møde- og kommunikationsstruktur rettet mod de delegerede

DLF AmbA har etableret en møde- og kommunikationsstruktur, der fokuserer på de delegerede, der repræsenterer medlemmerne på forskellige niveauer af organisationen.

Læs mere om dette emne i Medlemsdemokrati i DLF AmbA

Regler for mødeafvikling og valgregulativ for DLF AmbA