Der klippes i græs på laboratorium

Bioraffinering af græs

BioRefine Denmark A/S som DLG, Danish Agro og DLF står bag, har overtaget Nybro Tørreri, hvor der skal produceres græsprotein med en stærk miljø- og klimaprofil. Målet er, at græsproteinet på sigt skal erstatte en del af den soja, der i dag importeres til Danmark.

Der skal produceres græsprotein i Vestjylland

I 2021 opstartede produktionen af græsprotein på Nybro Tørreri A.m.b.a., der ligger nord for Varde. Tørreriet er overtaget af BioRefine Denmark, der med støtte fra Grønt Udviklings- og Demontrationsprogram omdanner det til et grønt bioraffinaderi, hvor der skal udvindes protein fra kløvergræs og lucerne.

DLF har i samarbejde med ØkologiRådgivning Danmark sammensat tre blandinger til raffinering af græsprotein - DLF ProteinMax. 

 

ProteinMax blandinger til bioraffinering

DLF har i samarbejde med ØkologiRådgivning Danmark sammensat tre blandinger til raffinering af græsprotein - DLF ProteinMax. Blandingerne er sammensat udfra vores viden om arter og sorters proteinudbytte kombineret med et arts- og sortsvalg, der giver en tæt og holdbar græsmark uden plads til ukrudt.
De sikrer dig:

  • Højt udbytte af protein
  • Tæt mark
  • ​Stor holdbarhed

Udbyttesikkerhed er første forudsætning for et højt udbytte af protein. Derfor er det vigtigt, at du vælger en blanding, der passer til din jordtype/bedrift og den høstaftale, du har med aftager. Nedenfor kan du se indholdet i de tre ProteinMax blandinger, og samtidig får du et overblik over hvilken blanding, du med fordel kan bruge.

Græsprotein i glasbæger
Sammensætning ProteinMax rød

I ProteinMax Rød sikrer Rajsvingels PERSEUS sammen med rødkløver CALLISTO udbyttet, mens de holdbare og udbytterige rajgræsser SAQUI og FABIOLA samme med Strandsvingel PLUS FOJTAN og Hvidkløver SILVESTER giver holdbarheden og en tæt græsmark.
Etableres i max. 1 cm dybde og gødes som alm. kløvergræsmark til slæt. Husk Kalium og Svovl.
ProteinMax Rød kan anvendes i alle sædskifter, hvor den bidrager til et højt udbytte af protein og en god forfrugtværdi på op til 250 kg N/ha.
Rødkløver har en kraftig pælerod, som sikrer udbyttet i tørre perioder på alle jordtyper.

Sammensætning ProteinMax Hvid

I ProteinMax Hvid sikrer hvidkløver SILVESTER sammen med Strandsvingel PLUS FOJTAN og de holdbare rajgræsser FABIOLA og SAQUI udbyttet af protein og giver en tæt og holdbar græsmark.
Etableres i max. 1 cm dybde og gødes som en alm. kløvergræsmark til slæt. Husk kalium og svovl.
Vælg ProteinMax Hvid hvis marken både skal anvendes til bioraffinering og kofoder, og der kan vandes.

Sammensætning ProteinMax Lucerne

Lucerne er "protein-motoren" i denne blanding, og skal derfor være den dominerende art i marken. Alm. rajgræs SAQUI, Strandsvingel PLUS FOJTAN og hvidkløver BRIANNAs primære funktioner er at give en bund i marken, så der ikke levnes plads til ukrudt.
Etableres i ca. 1 cm dybde og gødes med kalium og svovl.
ProteinMax Lucerne trives bedst på en jord med et godt luftskifte og med et reaktionstal, der er passende for jordtypen, dvs. 6,3-6,8 på sandjord og 6,5-7,5 på lerjord.
ProteinMax Lucerne er dyrkningssikker under uvandede forhold, når først den er godt etableret.
Lucernes kraftige rod kan bryde en let pløjesål og forbedre jordens indhold af organisk stof og struktur.

Dyrkningstips

Det er helt klart en fordel, hvis der kan praktiseres fase kørespor i alle tre ProteinMax blandinger. Det er dog især rødkløver og lucerne, der er følsom overfor kørsel. Derfor er de to blandinger suppleret med lidt hvidkløver, som har udløbere og kan fylde huller i marken.

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download


Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson