INNOVATIVE LØSNINGER

Vi ønsker at bidrage til en grønnere og mere bæredygtig fremtid, og vores tilgang er, at nyskabende og banebrydende forskning og produktudvikling kan flytte grænser og finde løsninger på at håndtere globale udfordringer

Indvirkning på klima og miljø

Vi arbejder målrettet på at udvikle nye plantesorter, med forbedret klima- og miljøaftryk, der giver landmændene nye løsninger til at forbedre deres landbrugsproduktion. Ved hjælp af avancerede selektionsmetoder kan vi forbedre græssets fordøjelighed. Det medfører at metan-udledningen fra kød- og mælkeproduktion bliver reduceret samtidig med, at vi opnår en større  produktivitet. Ved at inkludere bælgplanter og græsser, der er forædlet til effektiv udnyttelse af kvælstof, kan vi reducere brugen af kvælstofgødning og mindske de drivhusgas-udledninger, der er forbundet med fremstillingen af kunstgødning. Græsblandinger, med flere arter af bælgplanter og urter bidrage til at øge biodiversiteten, mens græsser i sædskiftet  øger kulstofbindingen gennem opbygning af organisk materiale i jorden. Derudover kan anvendelsen af nye urter som vejbred hjælpe med at reducere kvælstofudvaskning fra urinpletter i afgræsningsmarker og dermed sikre bedre vandkvalitet.

Græs til plæner

Via vores globale tilstedeværelse udvikler vi græssorter, der passer til ethvert formål. Vi forstår vigtigheden af at kunne levere de allerbedste græsser til sportsbaner, parker og græsplæner. Vores højtforædlede græssorter er udviklet til at kunne klare flere kampe på banerne, med enestående slidtolerance, stor skudtæthed og, sygdomsresistens, og de er udviklet til at kunne undertrykke ukrudt og have behov for færre græsslåninger. I vores bestræbelser på at forberede græsarealer til mere ustabile vejrforhold og begrænsninger på gødning og kemikalier, har vi et tæt samarbejde med fagfolk og videnskabelige eksperter for at forbedre græssernes tørketolerance, sygdomsresistens og undertrykkelse af ukrudt.

Fodergræs, kløver og urter

Vores fokus på at forædle græssorter med højere udbytter og bedre kvalitet giver landmanden mulighed for at opnå større produktionspotentiale. Gennem omfattende forskning og udvikling er der hidtil opnået genetiske forbedringer på 5-10 pct. Per årti i fodergræs og kløver. Med anvendelsen af nye, avancerede forædlingsteknologier som 'Genomisk Selektion' kan vi lave større fremskridt på kortere tid. Forædling af kløver har frembragt mere persistente sorter, som er velegnede til græsblandinger, hvilket fører til en øget kvælstoffiksering og bedre kvalitet af græsmarken. Desuden giver vores forædlingsfremskridt inden for vejbred og cikorie landmanden forskellige nye muligheder på græsarealer, der både giver miljømæssige fordele og en forbedret næringsværdi til husdyrene.

Alternative foderafgrøder

Ud over vores kløvergræs portefølje fokuserer vores forædling også på enrække arter af foderkål, herunder foderkål, foderraps, majroer, turnips, foderradiser og Raphnobrassica, der bidrager  med et afgørende foder supplement til afgræsningsarealer i forskellige regioner verden over. Disse afgrøder sikrer stabil, høj kvalitetsfoder til husdyr i vinterperioden eller i tørre somre, hvor produktionen på græsarealer kan være utilstrækkelige. Vi har forbedret disse arter for at muliggøre flere afgræsningscyklusser og introduceret herbicidtolerante løsninger for at gøre dem mere dyrkningsegnede  og  lette ukrudtsbekæmpelse for landmanden.

Grass as a crop with blue sky

Sukkerroer

Gennem løbende innovation, har planteforædlingen øget sukkerindholdet markant i roeknolde fra under 8 pct. i 1800-tallet til over 20 pct. i dag. Desuden har vores forædlingsprogrammer introduceret monogerme typer, F1-hybrider og modstandsdygtighed over for en lang række sygdomme. Vores nuværende portefølje omfatter højtydende F1-sukkerroer med robuste sygdomsresistenser, der sikrer bæredygtighed og høj produktivitet. Pga. stigende begrænsninger på brugen af pesticider, allokerer vi betydelige ressourcer på at udvikle virusresistente sorter, der kræver mindre behandling med insekticider. For at reducere behovet for herbicider, udvælger vi sorter med hurtig etablering og jorddække.

DLF arbejder målrettet på at skubbe grænserne for innovation og bæredygtighed. Vores banebrydende løsninger giver landmænd og industrier over hele verden mulighed for at vælge en mere miljøbevidst tilgang og samtidig opnå deres mål. Tag med os på rejsen mod en bæredygtig fremtid.

Sammen former vi en bedre fremtid

 

 

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Frøavl
Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder
Raps - Frøavlskonsulenter
Raps opkøb
Sport & anlæg - Administration
Sport & anlæg - Golf
Sport & anlæg - Jylland/Fyn
Sport & anlæg - Sjælland

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson