BÆREDYGTIGHED ER RODEN I VORES FORRETNING

Verden forandrer sig - vi er fast besluttede på at ændre den til det bedre. Skal du være med?

Landbrugsproduktion og grønne områder har aldrig været mere under pres. Mens klimaet bliver mere ekstremt, skal planter ikke kun tilpasse sig, men også hjælpe med at reducere klimaaftrykket. Dette kræver en hidtil uset forædlingsindsats for at udvikle robuste og klimavenlige sorter. Heldigvis er vi klar til udfordringen - og som et af verdens førende firmaer inden for græs, kløver og -roefrø med en global integreret værdikæde fra mark til bord - har vi viden, ressourcer og kapacitet til at understøtte en bæredygtig forandring.

Græsset er grønnere, når du arbejder med os

Alt starter med genetik og naturens egen kode til at skabe bæredygtige ændringer. Dette er det, vi er virkelig gode til, og derfor finder du allerede i dag sorter, der er mere modstandsdygtige over for sygdomme, mere effektive til at udnytte næringsstoffer og af højere kvalitet. Det fantastiske ved genetiske forbedringer er, at de giver aftryk ned igennem værdikæden, indtil mælken er i glasset eller græsset er klippet på din græsplæne. De kræver ikke yderligere input - i nogle tilfælde endda mindre, hvilket er grunden til, at forædling er så vigtigt et redskab til at forbedre bæredygtigheden.

Omsorg for vores omgivelser

Udover vores mission om at reducere CO2-aftryk skal vi også beskytte miljøet og sikre den genetiske mangfoldighed af planter og fauna. Disse mål går hånd i hånd med alle vores bestræbelser på at gøre morgendagens sorter bedre end i dag. Et resultat af vores indsats er den nye sort af vejbred til foder, Ecotain®. Når køer græsser bladene fra Ecotain®, fortyndes deres urin, og dermed reduceres kvælstofudvaskningen fra normale urinpletter markant. Denne særlige fordel er ukendt for de fleste planter og illustrerer de fremskridt, forædlingen kan levere.

For at bevare biodiversiteten bliver vores græsser og kløvere udviklet til at præstere godt i flerartsblandinger, hvor hver sort bidrager med specifikke fordele og samtidig ikke udkonkurrerer de andre arter. Du vil kunne finde mange gode og effektive blandinger både til landbrug, professionel brug af græsplæner og rekreative områder.

"You can´t be green if you're in the red". Disse vise ord sammenfatter sandheden og udfordringerne ved at arbejde med bæredygtighed - ikke kun for DLF, men også for alle brugerne af vores produkter. Som et bæredygtigt frøfirma omsætter vi videnskab til vækst. Miljømæssig og økonomisk vækst. Dette er kun muligt, når vi innoverer nye produkter.

Nul emissioner

EU og andre lande har en klar mission om at reducere landbrugets emissioner. I 2030 skal emissionerne i EU reduceres til 50 pct. af niveauet fra 1990, og i 2050 skal de være lig nul. Vi er en del af denne mission, og vi fokuserer vores forskning på tre hovedområder.

Emissioner fra jorden

Lattergas (NOX)- emissioner udgør omkring en tredjedel af landbrugets kulstofaftryk. Da overskydende kvælstof i jorden er den primære årsag til NOX-emissioner, udvikler vi græsser og kløver til foder, der har større rodmasse og forbedret kvælstofoptagelse. Vi udvælger også efter øget persistens, så græsmarken forbliver produktiv i længere perioder.

Emissioner fra køer

Mere end halvdelen af landbrugets kulstofaftryk stammer fra metanproduktion under drøvtygning. Metan produceres, når foderet er svært at fordøje. For at løse dette problem bruger vi bl.a. kunstig intelligens til at definere og udvælge genetik med høj fordøjelighed i alle vores foderlinjer. En forbedring af fiber fordøjeligheden med 1 pct. vil mindske metan- emissionen med 1 pct. for hver liter mælk, der produceres. Udover dette er der den ekstra fordel, at koen vil producere 0,25 liter mere mælk.

Kulstofbinding

Planter er faktisk rigtig gode til at reducere CO2-niveauer i atmosfæren. Gennem fotosyntese bygges CO2 ind i plantestrukturer og lagres i de forskellige planteorganer. En måde at opbygge kulstoflagring er ved at binde kulstof i jorden. Vi bruger topmoderne screeningfaciliteter til at finde og videreudvikle græsser med den dybeste rodmasse. Dyb rodmasse sikrer en højere kulstofbinding, som ikke frigives igen ved pløjning eller andre jordbehandlinger.

Frontrunnere inden for området

Vi tror på en bæredygtig fremtid. Måske deler du den tro? Hvis du gør det, vil du synes om, hvordan vi udfordrer grænserne for, hvad der er muligt inden for frøbranchen.


Vores dedikation til bæredygtighed kommer til udtryk i vores innovation, forskning og udvikling. Nedenfor finder du to af vores seneste og mest markante eksempler på dette. Det særlige ved dem er, at de ikke kun fokuserer på at fremavle bedre planter - de fokuserer på at ændre den måde, vi opfatter og bruger f.eks. græsser, kløver og lucerne på.

 

Bedre rødder med RadiMax

Hvad sker der under jorden? Med RadiMax lærer vi alt om det.

RadiMax er verdens mest avancerede facilitet til screening af rødder. Med kameraer, der når tre meter ned i jorden, får vi unikke billeder, der identificerer planter med den bedste rodarkitektur og de længste rødder.

Den dybe undersøgelse under jorden gør det muligt for os at udvælge og forædle nye
græsser, der giver forbedret tørketolerance, en bedre optagelse af næringsstoffer og en større kapacitet til kulstoflagring. Der er intet lignende anlæg andre steder i verden.

 

Spis de grønne kløvergræsmarker

Dyr - for eksempel grise og kyllinger - har brug for protein i deres foder. Spørgsmålet er, hvor proteinet skal komme fra? I dag bruger de fleste landmænd importeret soja. Men der er en mere bæredygtig løsning.

Tilbage i august 2021 indviede vi BioRefine Denmark sammen med DLG og Danish Agro efter mange års forskning og udvikling.

Her kan vi producere 7.000 tons græsproteinpulver fra 2.500 hektar lokal kløvergræs og lucerne, hvorfra  vi kan tilbyde lokale landmænd et alternativ til at bruge importeret soja. Dette er så bæredygtigt, som det kan være. Hvorfor importere protein fra den anden side af kloden, når du kan udvinde det fra kløver-græs lige uden for dit vindue?

Lige nu bruges proteinpulveret i dyrefoder. Men hvorfor stoppe der? Vi ser en fremtid, hvor proteinpulver, udvundet fra græsser, vil være en del af menneskers ernæring. Det handler om at spise grønt og producere lokalt. Forestil dig, hvor meget CO2 vi kunne spare!

 

Hvordan vi støtter FN's globale mål

Vi støtter en bred vifte af FN's bæredygtige udviklingsmål. Her er tre af målene, hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Flere af dem var på vores dagsorden længe før FN's mål blev defineret. 

Stop sult

Vi hjælper med at skabe bæredygtige landbrugssystemer, der øger fødevareproduktiviteten og hjælper med at bevare økosystemer, der styrker tilpasningen til klimaforandringer, ekstremt vejr, tørke og oversvømmelse.

Rent vand & sanitet

Vi hjælper med at beskytte vandrelaterede økosystemer ved at reducere behovet for brug af kemikalier og gødning samt ved at udvikle tørketolerante græsser, der kræver mindre vand.

Klimaindsats

Vi bidrager til at sikre modstandsdygtighed og tilpasning til klimarelaterede risici og naturkatastrofer.

Bæredygtig handling er altid relevant

Mens bæredygtighed er på alles læber i dag, har det været kernen i vores forretning i årtier. Måske ser du det ikke. Men et lille frø kan have stor indvirkning på miljøet. Her er tre bæredygtige fakta om vores grønne bidrag:

  • Græs optager mere CO2 end nogen anden landbrugsafgrøde på grund af en lang vækstsæson og fordi det bliver i jorden i flere sæsoner. For at fremme den grønne dagsorden arbejder vi konstant på at udvikle endnu mere bæredygtige græsser med større rodmasse og dybere rodsystemer, der er i stand til at optage og lagre endnu mere CO2.
  • Vi skal producere mere mad globalt for at fodre en voksende befolkning. Dette er ikke en nem opgave på grund af klimaforandringer og øgede begrænsninger for brugen af gødning og andre inputfaktorer, men vi gør alt, hvad vi kan. Vi forædler konstant for at udvikle højtydende og mere tørke- og sygdomstolerante sorter, der bidrager til større ressourceeffektivitet i planteproduktionen. Rajsvingel (Festulolium) er et godt eksempel på dette.
  • Vores marker med græs, kløver, lucerne og urter spiller en positiv rolle i beskyttelsen af biodiversiteten. Græsmarkerne giver ikke kun smukke blomster - de giver også føde til vilde insekter og honningbier.

 

Bæredygtighed er en holdsport

Det kræver mange dygtige hoveder at forædle bæredygtige frø og planter, der hjælper mennesker med at reducere ressourcer og øge produktiviteten.
Vi arbejder tæt sammen med førende institutioner for at udvikle mere bæredygtige produkter. Dette inkluderer Københavns Universitet og Aarhus Universitet i Danmark samt AgResearch i New Zealand.

Den viden, vi deler, er fundamentet for vores bæredygtige arbejde. Sammen finder vi nye og bedre måder at fremavle og producere frø på for at tilbyde dig mere modstandsdygtige, tolerante og bæredygtige græsser, kløver, lucerne og rødbeder.

 

SAMMEN ER VI ENESTÅENDE - OG HJÆLPER DIG MED AT SKILLE DIG UD.

 

 

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Frøavl
Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder
Raps - Frøavlskonsulenter
Raps opkøb
Sport & anlæg - Administration
Sport & anlæg - Golf
Sport & anlæg - Jylland/Fyn
Sport & anlæg - Sjælland

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson