Solceller med græs under

Solcellegræs

Vi hjælper dig med at sammensætte den helt rigtige græsblanding til netop dine lokale forhold. På den måde får du den optimale udnyttelse af dit solcellegræs.

Optimér udnyttelsen af græsset

Det er vores anbefaling, at græs til solcelleparker skal tage udgangspunkt i jordens bonitet og den fremtidige anvendelse af arealet.

Hvor nogle områder skal anvendes intensivt til afgræsning af får eller som areal til slætgræs, skal andre bruges til en mere specialiseret proteinproduktion. Andre igen ønsker blot grønne arealer uden et egentligt produktionsformål med med en god biodiversitet.

Disse forskellige formål kan ikke dækkes af én bestemt solcellegræsblanding.

 

 

Inden du vælger græsblanding, skal du overveje, hvad græsset skal anvendes til:

  • Afgræsning - intensivt eller ekstensivt
  • Slæt / hø /special proteinproduktion
  • Minimal pasning
  • Biodiversitet - blomster eller urter

Og hvordan dine jordbundsforhold er: 

  • Almindelig markjord
  • Sandjord
  • Lavbundsjord

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Roughly 30% of forage and turf seeds worldwide come from us. We would love to help you, too.

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download