Skoveng og vildtager

  • Føde til vildtet hele året
  • Pionerblanding til ryddet skov
  • Fortsætter som kløvergræsblanding
  • God i brandbælter og lignende
Se alle produkter
Skoveng og vildtager

Mangfoldig og robust

Skoveng og vildtager er sammensat af arterne havre, boghvede, kommen, rød- og hvidkløver, kællingetand, lucerne, serradel, cikorie, almindelig rajgræs, engrapgræs, timote og rødsvingel.

Anvendelse

Skoveng og vildtager giver vildtet føde fra foråret og hen over efterår og vinter. Skoveng og vildtager er en meget bredt sammensat blanding, der især egner sig til såning i skoven. Arterne i blandingen er udvalgt til at kunne klare de ofte næringsfattige og sure jordbundsforhold, der er i skoven - især i rydninger efter mange års trævækst. Det er en fordel at tilføre jorden kalk og kalium ved etableringen af skoveng-blandingen.

Indholdet af græs og bælgplanter gør det muligt at videreføre vildtageren som en kløvergræsblanding, når de øvrige arter ikke længere er produktive.

Blandingen kan bruges i skov – enten eksisterende vildtagre eller nyanlagte i forbindelse med rydning. Kan ikke indgå i biotopplan.

Udsædsmængde: 3,5 kg/1.000 m2 - 35 kg/ha.
For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med Rehofix majskolbegranulat.

Pakningsstørrelse: 5 kg

Indhold
Havre
Boghvede
Kommen
Cikorie
Hvidkløver
Kællingetand
Rødkløver
Serradel
Lucerne
Alm. rajgræs
Timoté
Engrapgræs
Rødsvingel

Særligt for produktet

  • 13 arter i en robust og alsidig blanding

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson