Vedligeholdelse af græsmark

Heste græsser på græsmark

Eftersåning

Udbytte og kvalitet falder i græsmarker med tiden, så det er en god idé at vedligeholde og holde liv i marken med eftersåning. Det bør ske f.eks. hvert 2. år - tidligt forår eller i august. Udsædsmængde: 15-20 kg pr. ha.

Strigling

Lige før eller samtidig med eftersåningen skal marken strigles kraftigt. Striglingen fjerner eventuelle døde blade og andre plantedele og skaber et tyndt lag af løs jord, som kan danne såbed for de nye frø.

Tromling

Eftersåningen afsluttes med tromling. Herved trykkes frøene fast mod jorden og vil spire lettere, fordi de er kommet i kontakt med den fugtige jord. Samtidig trykkes eventuelle sten tilbage i jorden.

Vanding

Det er en god idé at foretage eftersåningen i en fugtig periode eller forud for regnvejr. Hvis det er muligt, kan marken naturligvis også vandes efter såningen.

Gødning

Marken gødes, når det nye frø er spiret frem. Her anvendes samme NPK-gødning som ved anlæg af ny græsmark. Følg anbefalingerne på emballagen ved dosering af gødning.

Første benyttelse

Efter 4-6 uger er marken igen klar til brug. Start med forsigtig afgræsning, så dyrene ikke træder de spæde nye planter itu eller nedgræsser dem så kraftigt, at planterne dør. Vær klar til at flytte dyrene efter nogle dages let afgræsning.

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download