ABOSAN 1

Lolium perenne

  • Meget persistent
  • Højt udbytte
  • God forårsvækst
  • Meget god rustresistens
Se alle produkter
ABOSAN 1

Meget stor holdbarhed

Abosan 1 er en middeltidlig, diploid alm. rajgræs med en rigtig god holdbarhed under danske forhold. Det afspejler sig ved et højt udbytte i både 2 og 3. brugsår. Abosan 1 har god genvækst efter vinter - selv efter en meget hård vinter med barfrost, som vi oplevede i det tidlige forår 2013. I 3. brugsår 2013 kom Abosan 1 ud med et merudbytte på 39 % i forhold til måleblandingen, som består af middeltidlige diploide og tetraploide sorter.

Sund sort

Abosan 1 har desuden en rigtig god rustresistens, den er topscorer på den hollandske sortsliste med en karakter for rust resistens på 8,6, hvor 9,0 er højest.

Topsort fra DLF

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Meget holdbar under danske forhold - Højt udbytte og sundhed helt i top

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Abosan 1, udbytte i Danmark
Måleblanding = Diploide og Tetraploide sorter. Landsforsøg 2011-13.

  1. brugsår 2. brugsår 3. brugsår
Måleblanding, NEL20 a.e. pr. ha 125,0 99,0 53,3
Abosan 1, forholdstal 94 108 139

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson