DIWAN

Lolium perenne

  • Tetraploid
  • Højt udbytte
  • Høj foderværdi
  • God rustresistens
Se alle produkter
DIWAN

Udbytte og fordøjelighed i top

Diwan 1 er en tetraploid, middeltidlig sort af almindelig rajgræs, der kombinerer udbytte og kvalitet. Udbyttet af foderenheder har været henholdsvis 6 og 5 % over måleblandingen i sortsafprøvningen 2013 og 2014. Fordøjeligheden af såvel NDF som organisk stof har ligeledes været over middel.

Sund sort

I Holland har Diwan 1 opnået karakteren 8,8 for rustresistens på en skala der går fra 1-10, med 10 som højeste niveau.

Topsort fra DLF

I DLFs egne forsøg har Diwan 1 vist et højere indhold af fordøjelige cellevægge (FK NDF) end andre sorter i samme gruppe. Det gør den berettiget til et mælkeglas og betegnelsen: Topsort fra DLF.

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Høj foderværdi og højt udbytte - Tetraploid topsort fra DLF

  • Listed/recommended in EU AT BY DE FR NL RU UK
  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Udbytte og kvalitet i top
Blanding = Diploide og Trtraploide sorter.

Landsforsøg 2013-15

  NEL20, a.e./ha, 1. brugsår NEL20, a.e./ha, 2. brugsår NEL20, a.e./ha, 3. brugsår NEL20, MJ/kg tørstof  
Blanding 92,7 93,2 110,7 6,17  
DIWAN 1 106 105 101 6,19  

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson