OVAMBO 1

Lolium perenne

  • Særdeles produktiv
  • Meget vinterfast
  • Høj foderværdi
  • Hurtig genvækst efter slæt
Se alle produkter
OVAMBO 1

Højdespringer med fantastik holdbarhed

OVAMBO 1 er en middeltidlig tetraploid alm. rajgræs, som har givet et markant højere udbytte i alle tre brugsår i sortsafprøvningen. Især i tredje brugsår viser OVAMBO 1, at den har en rigtig god holdbarhed under danske forhold. Den gode vinterfasthed har også betydet, at OVAMBO 1 er afprøvet og anbefalet til lavbundsjord i Tyskland.

15-40 % højere udbytte i Vestjylland

I det Landsforsøg, der er placeret på sandjord ved Holstebro, har OVAMBO 1 ydet henholdsvis 15, 20 og 40 % højere udbytte end måleblandingen i de tre brugsår. Det skyldes den usædvanlig gode vinterfasthed, der her resulterer i næsten 12.000 foderenheder pr. ha i tredje brugså

Høj foderværdi og god kvalitet

Udbyttet i første slæt er meget højt og genvæksten efter slæt hurtig. Desuden har den i sortsafprøvningen vist en høj fordøjelighed af cellevæggen. OVAMBO 1 er  i høj grad med til at hæve udbyttet og holdbarheden i ForageMax blandingerne.

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Højt udbytte - fantastisk holdbarhed

OVAMBO 1 - topudbytte i alle brugsår
Landforsøg

  2013 2014 2015
NEL20, a.e./ha 96,4 106,2 118,4
Forholdstal 104 114 107

Forholdstal 100 = Blanding af diploide og tetraploide sorter

OVAMBO 1 - ekseptionel under barske forhold
Landforsøg, Holstebro

  2013 2014 2015
NEL20, a.e./ha 105,3 125,5 119,0
Forholdstal 115 120 140

Forholdstal 100 = Blanding af diploide og tetraploide sorter

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson