NOVELLO

Lolium perenne

  • Fremragende foderværdi
  • Højt udbytte
  • God rustresistens
  • Holdbar til både slæt og afgræsning
Se alle produkter
NOVELLO

God kombination

Novello er en middeltidlig tetraploid sort af almindelig rajgræs med en unik kombination af højt udbytte og høj foderværdi.

Høj foderværdi

I den danske sortsafprøvning har Novello vist en meget høj foderværdi målt som MJ/kg tørstof - henholdsvis 0,12 og 0,05 MJ over måleblandingen i 1. og 2. brugsår. Fordøjeligheden af NDF (FK NDF) er ligeledes i top - ca. 2 %-enheder over måleblandingen.

Mange foderenheder pr. ha

Udbyttet er også i orden hos Novello, niveauet ligger lidt over måleblandingen, og i kombination med den gode kvalitet gør det Novello til en meget velegnet sort under danske forhold, hvor den kan indgå i såvel slæt- som afgræsningsblandinger.

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Topudbytte og top foderværdi - Tetraploid til slæt og afgræsning

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Novello klarer sig godt i danske forsøg

Udbytte og kvalitet. Sortsafprøvningen 2010-11, Videncenter for Landbrug

  NEL20, A.E./ha, 1. brugsår NEL20, A.E./ha, 2. brugsår MJ/kg tørstof FK NDF
Blanding 128,6 104,6 6,25 73,4
NOVELLO 126,6 107,5 6,34 75,1

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson