MATHILDE

Lolium perenne

  • Meget højt udbytte
  • Persistent og vinterfast
  • Meget tidlig forårsvækst
  • Tæt vækst
Se alle produkter
MATHILDE

Robust og sikker

Mathilde er tetraploid og begynder væksten meget tidligt om foråret, mens skridningstidspunktet er sent i gruppen af tidlige sorter. Efterårsvæksten er ligeledes god. Vinterfastheden er meget god, både under sne og barfrost. Mathilde yder et meget højt udbytte af tørstof og foderenheder og har god persistens. Dette gælder i forsøg under slæt såvel som under simuleret afgræsning.

Tæt som en diploid

Mathilde er af den nye type tetraploide sorter med meget god tæthed - som vi normalt kender det fra diploide sorter. Det betyder, at den tetraploide andel af en blanding kan øges og de tetraploide sorters højere fordøjelighed udnyttes bedre - uden at marken samtidig bliver mere åben.  

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Højt udbytte, tæt vækst - Til slæt

  • Tidlighedsgruppe: Tidlig

 

Højt udbytte under danske forhold

Sortsafprøvningen 1995-97 1. år, slæt. A.e./ha 2. år, slæt. A.e./ha 1. år, simuleret afgræsning. Hkg tørstof/ha 2. år, simuleret afgræsning. Hkg tørstof/ha
Pimpernel, D 123,2 98,6 117,1 107,4
MATHILDE, T 105 112 106 109

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson