SILVESTER

Trifolium repens

  • Storbladet
  • Særdeles vinterfast
  • Egnet i blandinger til slæt
  • Meget god holdbarhed
Se alle produkter
SILVESTER

Højt udbytte under slæt

Silvester er en storbladet sort af hvidkløver, udvalgt for dens oprette vækst og evne til at konkurrere med højtvoksende græsser i blandinger. Silvester er i stand til at yde meget foder under slætforhold, men kan naturligvis også anvendes i blandinger til afgræsning

God foderkvalitet

Silvester har en god og tidlig forårsvækst, høj tolerance overfor knoldbægersvamp (Sclerotinia) og et lavt indhold af blåsyre - dette forbedrer foderværdien.

Meget vinterfast

Silvester har vist en bemærkelsesværdig vinterfasthed - den bedste sort i forsøg 2010-11 hvor der var streng frost og meget sne.

Udvalgt specielt til slæt

Silvester har høj persistens og anbefales til blandinger der anvendes til slæt eller til kombineret slæt og afgræsning.

Særligt for produktet

  • Hvidkløver
  • Storbladet med god kunkurrenceevne 

  • Bladstørrelse: Stor

Stor produktion i danske forsøg
Udbytte og foderværdi. Slætforsøg 2004-06. Sortsafprøvningen, Videnscenter for Landbrug

  A.E./ha, 2. brugsår A.E./ha, 3. brugsår Kg tørstof/FE, 2. brugsår Kg tørstof/FE, 3. brugsår
Milo 68,5 53,9 1,17 1,13
SILVESTER 74,7 57,8 1,15 1,09

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson