RIVENDEL

Trifolium repens

  • Småbladet
  • Afgræsningstype
  • Meget persistent
  • Sygdomsresistent
Se alle produkter
RIVENDEL

Småbladet - til afgræsning

Forsøg og praksis viser, at småbladede sorter af hvidkløver er mest holdbare under tæt afgræsning - ikke mindst i varige græsmarker. Rivendel er en småbladet, meget persistent sort, som passer godt i blandinger til afgræsning. Den har forholdsvis korte udløbere og lav bladvækst, hvilket gør den velegnet til afgræsning af såvel kvæg som får, fordi den tåler tæt nedbidning samtidig med at den opretholder en god kløverbestand i marken.

Vinterfast

I adskillige forsøg overalt i Europa har Rivendel vist sin fremragende tolerance overfor kolde vintre.

Udbyttet jævnt fordelt

Rivendel har en god fordeling af udbyttet over året, med stigende relativt udbytte i det tredje og følgende brugsår.

Sygdomsresistens

Rivendel har god resistens overfor nematoder og knoldbægersvamp - dette forbedrer også persistensen.

Særligt for produktet

  • Hvidkløver
  • Persistent - til afgræsning - Tæt og holdbar

  • Bladstørrelse: Lille

Udbytte, hkg tørstof pr. ha
Sortsafprøvningen i Danmark, 1978-84.

  1. brugsår 2. brugsår 3. brugsår 4. Brugsår
Rivendel 99,2 91,7 80,7 74,7
Milka 101,1 91,6 80,1 72,9

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson