STORM

Lolium x boucheanum

  • Fleksibel udnyttelse
  • Stort udbytte om foråret
  • God til afgræsning
  • Høj foderkvalitet
Se alle produkter
STORM

Ny generation

Storm repræsenterer en ny generation af hybridrajgræs. Målet har været at skabe sorter, der kombinerer det velkendte høje udbytte med bedre afgræsningsegenskaber. Det er lykkedes med Storm. Udbyttet af Storm er højt, målt i afgrødeenheder, det gælder såvel 1. som 2. brugsår.

Tidlig vækststart – sen skridning

En af de store fordele ved Storm er, at udnyttelsesperioden før skridning er lang. Dette skyldes tidlig vækststart om foråret kombineret med forholdsvis sen skridning. Blandt andet derfor er Storm anvendelig til både slæt og afgræsning.

Som almindelig rajgræs

Storm har altså udbytte som en hybridrajgræs, men egenskaber som almindelig rajgræs, f.eks. med hensyn til tæthed og persistens. Dette har medført, at Storm som den første sort af hybridrajgræs er anbefalet på linie med middeltidlig almindelig rajgræs i England.

Særligt for produktet

  • Hybrid rajgræs
  • Når udbytte og kvalitet går hånd i hånd - Topsort fra DLF

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Højt udbytte
AE/ha, sortsafprøvningen 2003-05. Plantedirektoratet

  1. brugsår 2. brugsår
Dalita 116 91,8
STORM 122 94,9

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson