LAMPARD

Lolium x boucheanum

  • God til afgræsning
  • Meget højt udbytte
  • Meget god holdbarhed
  • Tidlig forårsvækst
Se alle produkter
LAMPARD

Den nye Storm

Hybridrajgræs Lampard er af samme type som Storm, dvs. den ligner almindelig rajgræs mest. Det kan ses på persistensen, der er god, og foderværdien, som er i top.

Gode egenskaber

Lampard har - som alle sorter af hybridrajgræs - tidlig og hurtig forårsvækst, som bidrager godt til udbyttet i første slæt. Desuden er genvæksten efter slæt også hurtig.

Højere udbytte end alm. rajgræs

Udbyttet lå i forsøgene over almindelig rajgræs i alle tre afprøvningsår, så persistensen er i orden. I afgræsningsforsøgene havde Lampard meget lille andel vraggræs. Derfor er sorten også meget velegnet i blandinger der bruges til både slæt og afgræsning.

Særligt for produktet

  • Hybrid rajgræs
  • Holdbarhed, højt udbytte og høj kvalitet

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Højt udbytte i danske forsøg
Udbytte, a.e. pr. ha., og kvalitet 2006-08. Sortsafprøvningen, Videnscenter for Landbrug

  1. brugsår, afgræsning 2. brugsår, afgræsning 1. brugsår, slæt 3. brugsår, slæt Kg ts./FE Vraggræs, hkg ts/ha
Blanding 100 100 100 100 1,15 3,6
LAMPARD 102 105 101 102 1,18 2,3
Fht. 100 = 83,6 93,9 113 89,7    

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson