HOSTYN

Festulolium

  • Rajgræstype
  • Meget højt udbytte
  • Tidilig forårsvækst
  • God holdbarhed
Se alle produkter
HOSTYN

Rajgræs PLUS

Rajsvngel Hostyn er en krydsning mellem Italiemsk Rajgræs og Engsvingel – og hører til rajgræstypen. Hostyn har en god forårsvækst og er en tidlig type som Perun, det vil sige den skrider ca. 5 dage senere end Achilles og 5 dage tidligere end Perseus. Hostyn er hurtig til at etablere sig efter såning - en egenskab der også kendes fra italiensk rajgræs.

Bedst til slæt

Hostyn har samme høje foderværdi og udbytte som italiensk rajgræs samt en hurtig genvækst efter slæt. Den har god holdbarhed ligesom engsvingel. Hostyn er især velegnet til slæt og vil ved slæt hver 4.-5. uge have en god fordøjelighed. Skridning er middeltidlig så den passer fint i blandinger sammen med rødkløver, middeltidlig alm. rajgræs og hybridrajgræs.

Særligt for produktet

  • Rajgræs PLUS
  • Højt udbytte og høj foderværdi - Tidlig/middeltidlig - som Perun

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Højt udbytte i danske forsøg 2010-12

NEL20, a.e./ha 1. brugsår 2. brugsår 3. brugsår
Måleblanding* 128,6 104,7 98,3
Hostyn 128 112,1 109,9

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson