LOFA

Festulolium

  • Rajgræstype - som Perun
  • Højt udbytte
  • God holdbarhed
  • Høj foderoptagelse ved afgræsning
Se alle produkter
LOFA

Højt fordøjelig rajgræs PLUS

Lofa har som andre sorter af rajsvingel af rajgræstypen et højt udbytte, især i 2. og 3. brugsår. Derudover har Lofa vist sig at have næsten lige så god foderværdi som almindelig rajgræs.

Plads til kløver

Lofa er lidt mindre aggressiv overfor kløver end f.eks. Perun og Perseus. Det betyder - alt andet lige - at der kan opnås et lidt højere indhold af protein i Lofa + kløver.

Dyrenes favorit i Frankrig

I franske forsøg med afgræsning, hvor det nøjagtige indtag blev målt, åd dyrene (får) 12 % mere Lofa sammenlignet med en i øvrigt god sort af hybridrajgræs. I praksis rapporterer mælkeproducenter om en meget stor ædelyst, når dyrene går på Lofa. Analyser fra 38 landbrug viser da også højt indhold af sukker og lavt indhold af lignin samt en meget høj fordøjelighed.

Særligt for produktet

  • Rajgræs PLUS
  • Udbytte som rajsvingel - kvalitet som rajgræs - Også egnet til afgræsning

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Udbytte, afgrødeenheder pr. ha 2006-08
1. og 2. år i blanding med hvidkløver. 3. år ren. Landsforsøg.

  1. Brugsår 2. Brugsår 3. brugsår
Alm. rajgræs 83,6 93,9 89,7
LOFA 81,1 99,5 105,8

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson