PERSEUS

Festulolium

  • Meget højt udbytte
  • Meget persistent
  • Senere skridning end Perun
  • God foderværdi
Se alle produkter
PERSEUS

Perseus – sildig rajgræs PLUS

Perseus har relativt tidlig forårsvækst samt den gode genvækst efter slæt, vi normalt ser hos rajsvingel. Perseus er af samme type som Perun, men da Perseus skrider 4-5 dage senere, passer den godt i blandinger med middeltidlig til sen 1. slæt. Den sene skridning gør også at foderværdien hos Perseus kan blive meget høj.

Overbevisende resultater

I den danske sortsafprøvning ydede Perseus 10-15 % højere udbytte end almindelig rajgræs i 2. brugsår og over 20 % mere i 3. brugsår - målt i foderenheder. Persistensen er altså i orden og samtidig er rustresistensen god.

Særligt for produktet

  • Rajgræs PLUS
  • Højt udbytte og god persistens - 4-5 dage senere end Perun

  • Tidlighedsgruppe: Sildig

Meget højt udbytte i tre brugsår
Udbytte af afgrødeenheder pr. ha. Landsforsøg 2006-08

  1. Brugsår 2. Brugsår 3. Brugsår
Blanding, alm. rajgræs 116,9 91,5 88
PERSEUS 121,1 103,5 108,2

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson