SUEZ

Trifolium pratense

  • Hurtig forårsvækst
  • Tidlig blomstring
  • Højt udbytte af protein
  • God foderværdi
Se alle produkter
SUEZ

Over 2 tons protein pr. ha

SUEZ er diploid og producerer under danske forhold et højt udbytte af foderenheder og - ikke mindst - protein.

Gode dyrkningsegenskaber

SUEZ blomstrer forholdsvis tidligt og har meget god sygdomsresitens. Standfastheden er god, hvilket giver en let høst og en hurtig genvækst efter slæt.

God i slætblandinger

SUEZ passer godt sammen med slætgræsser - ikke mindst de tidlige sorter af rajsvingel (Achilles, Perun og Hykor), hvor den bedre kan klare konkurrencen op til første slæt.

Særligt for produktet

  • Rødkløver
  • Tidlig rødkløver med stort potentiale - God partner i tidlige slætblandinger

  • Middeltidlig

Stort potentiale i Danmark
Landsforsøg 2011-13. 

 

NEL20 A.E./ha,
1. brugsår

Forholdstal

NEL20, a.e./ha
2. brugsår

Forholdstal

Hkg råprotein/ha
1. brugsår

Hkg råprotein/ha
2. brugsår

RAJAH 78,1 100 66,1 100 24,76 20,66
SUEZ 79,1 101 71,3 108 24,17 21,71

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson