Lucerne høstes på mark

DLF Alfalfa

Lucerne, også kaldet alfalfa, er en af verdens vigtigste afgrøder med et dybtgående rodnet. Lucerne har en høj tørketolerance, et fantastisk udbytte med højt proteinindhold og er ikke mindst kvælstoffikserende.

DLF Alfalfa - en afgrøde med mange fordele

Tørkeresistent

DLF Alfalfa, lucerne, er med sine dybe rødder særdeles tørkeresistent. Selv i tørre perioder er der vækst. Dens kraftige rødder vil samtidig efterlade kulstof i jorden og kan derved være med til at bygge jorden kulstofindhold op.

Højt proteinindhold

Med DLF Alfalfa, lucerne, kan du styrke din produktion af protein. Der opnås typisk et indhold af protein på omkring 20 % af tørstoffet som sammen med et højt udbyttepotentiale vil bidrage væsentligt til proteinforsyningen på bedriften.

Kvælstoffikserende

DLF Alfalfa, lucerne, er en kvælstoffikserende plante, som ved forårsudlæg kan fiksere omkring 150 kg N/ha i udlægsåret. I de efterfølgende år vil den kunne fiksere 400-600 kg N/ha og er derfor selvforsynende med kvælstof. Lucerne kan med sin fiksering efterlade store mængder kvælstof til de efterfølgende afgrøder.

Lucernes ni dvalegrupper

Lucerne, også kaldet alfalfa, er en verdens vigtigste afgrøder med et dybtgående rodnet. Lucerne trives bedst i veldrænede jorde med højt indhold af næringsstoffer.

Sorter af lucerne/alfalfa inddeles i ni dvalegrupper. De ni grupper definerer afgrødes evne til at gå i vinterdvale og dermed dens evne til at overleve perioder med frost.

Lucerne/alfalfa i gruppe 1 betyder, at sorten går hurtigt i vinterdvale, mens sorter i dvalegruppe 9 betyder, at afgrøden går sent i vinterdvale og dermed kan være sårbar i perioder med tidlig nattefrost.

Det danske sortimentet i DLF Alfalfa, lucerne, er hovedsageligt sorter, som kan placeres i dvalegruppe 3-4. Alle sorter er holdbarhed, med god sygdomsresistens og stråstive, De er forædlet til at have en god fordøjelighed, et højt udbytte og proteinindhold.

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson