Køer græsser ved All you can eat skilt

Fiber Energy

Mange års forædling og udvælgelse af kun de bedste kandidater har øget den samlede fordøjelighed af vores græsser, og kun de bedste af disse græsser bliver DLF Fiber Energy sorter. Resultatet er mere mælke- og/eller kødudbytte og samtidig en reduceret klimabelastning på grund af reduceret metanudledning pr. produceret mælke- eller kødenhed.

Med Fiber Energy sorter får du:

 

  • Højere mælkeydelse
  • Større græsoptag
  • Billigere fodring
Køer græsser i kløvermark
Mælkeydelse i forhold til FK organisk stof og kløverandel

Høj fordøjelighed giver højere foderoptag

I figuren kan du se den store effekt fordøjeligheden af kløvergræs har på mælkeydelsen.

Når fordøjeligheden øges, stiger mælkeydelsen, og samtidig giver det en større foderoptagelse og mere energi fra græsset.

Fordøjeligheden af cellevæggen, der består af cellulose og hemicellulose, afhænger blandt andet af vejr og styring, men vi har også set forskel på græssorter, når de sammenlignes under samme vækstbetingelser. 

Plantecellens struktur har stor betydning for plantens fordøjelighed

Når vi ønsker at forstå, hvilke parametre som påvirker fordøjeligheden af organisk materiale, så er vi nødt til at se på plantens celler, og hvordan disse er opbygget.

En plantecelle kan opdeles i celleindhold og cellevægge.

Plantecellernes indhold består hovedsageligt af protein, fedt, stivelse og sukker og har meget konstant og høj fordøjeligheden tæt på 100%. Det er svært at forøge fordøjeligheden yderligere af cellens indhold.

Fordøjeligheden af cellevæggen er derimod helt forskellig fra indholdet af cellerne og varierer meget mellem de enkelte cellevæg-komponenter. Cellevæggen består af pectiner, β-glukaner, cellulose, hemicellulose og lignin.

Pectiner og β-glukaner har en meget høj fordøjelighed, som er meget tæt på 100%, mens fordøjeligheden af lignin er 0%. Fordøjeligheden af cellulose og hemicellulose varierer, hvilket betyder, at fordøjeligheden af disse komponenter i praksis definerer cellens fordøjelighed og dermed græssets fordøjelighed.

Hemicellulose, cellulose og lignin betegnes også med en fælles betegnelsen; "neutralt opløselige fibre" eller NDF (Neutral detergent fibers).

Ved forædling kan vi ændre cellevæggens indhold af cellulose, hemicellulose og ligning, og derved gøre græsset mere fordøjeligt. I praksis betyder det, at vi øger fordøjeligheden af neutralt opløselige fibre NDF.

Celleindhold og cellevæg

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson