ForageMax 52

Afgræsning til får

  • Til afgræsning på almindelig jord
  • Tåler tæt afgræsning
  • Hvidkløver blandet med sildige græsser
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand
Se alle produkter
ForageMax 52

Beskrivelse

ForageMax 52 til får indeholder hvidkløver for at øge foderoptagelsen hos dyrene, holdbarheden af marken og for at sikre væksten ved lille tilførsel af kvælstof. Blandingen har desuden et stort indhold af tetraploid mid­deltidlig og sildig alm. rajgræs, der giver en stor foderoptagelse og dermed tilvækst hos fårene i afgræsningsperioden. Indholdet af engrapgræs og rødsvingel sikrer blandingens holdbarhed under hård afgræsning og ødelæggeslse ved dyrenes tråd.

ForageMax 52 er en sildig afgræsningsblanding til får, hvorimod blandingen er mindre velegnet til frem­stilling af hø. Får ”bundgræsser”, og det er vigtig, at græshøjden ikke kommer under 8 cm i forårsperioden og 5 cm i sommerperioden. Blandingens produktionsevne og – profil kan kun udnyttes, hvis der ikke dødbides. Vinterafgræsning vil ødelægge blandingens store forårsproduktion.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 36 %

Særligt for produktet

  • Bredt sammensat - til afgræsning
  • Sildig blanding med stor produktion

% indhold Art Type Sort
15 % Hvidkløver Småbladet RIVENDEL
25 % Almindelig rajgræs, middeltidlig Tetraploid GARBOR
15 % Almindelig rajgræs, sildig Diploid BOVINI
20 % Almindelig rajgræs, sildig Tetraploid THEGN
15 % Rødsvingel  Foder GONDOLIN
10 % Engrapgræs  Foder BALIN

Download produktblad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson