ForageMax 24

Afgræsning

  • Til permanente græsmarker
  • Sildig
  • Med hvidkløver, alm. rajgræs, timoté, engsvingel og engrapgræs
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand
Se alle produkter
ForageMax 24

Beskrivelse

ForageMax 24 indeholder udover alm. rajgræs også timoté, engsvingel og engrapgræs. Den brede sammensætning gør blandingen slidstærk og velegnet ved alle former for afgræsning og slæt.

Indholdet af diploid alm. rajgræs og de varige arter timote, engsvingel og engrapgræs med underjordiske udløbere medfører, at blandingen er holdbar under varierende jordbundsforhold. 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 24%

Særligt for produktet

  • Alsidig blanding
  • Bred sammensætning

% indhold Art Type Sort
12 Hvidkløver Storbladet SILVESTER
8 Hvidkløver Småbladet RIVENDEL
25 Almindelig rajgræs, sildig Diploid BOVINI
25 Almindelig rajgræs, sildig Diploid SAQUI
10 Timoté Afgræsning WINNETOU
10 Engsvingel Foder LAURA
10 Engrapgræs  Foder BALIN

Download produktblad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson