ForageMax 36

Slæt og afgræsning

  • Til permanente græsarealer på varierende jordtyper
  • Sildig
  • Med hvidkløver, alm. rajgræs, strandsvingel, timoté, engsvingel og rødsvingel
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand
Se alle produkter
ForageMax 36

Beskrivelse

ForageMax 36 er en varig blanding med 50 pct. sildig strandsvingel til både slæt og afgræsning. Den brede sammensætning giver mulighed for anvendelse på arealer med mere varierende jordtyper. ForageMax 36 er meget egnet til kødkvæg.

Blandingen forventes at have et relativt lavt energiindhold, men den vil have en stor persistens på arealer, der er vandlidende i længere perioder.
 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 24 %

Særligt for produktet

  • Med strandsvingel - til alle jordtyper
  • Til slæt og afgræsning på permanente græsarealer

% indhold Art Type Sort
14 Hvidkløver Storbladet SILVESTER
50 Strandsvingel Sildig SWEETY
15 Almindelig rajgræs, middeltidlig Diploid BOVINI
11 Timoté Foder SUMMERGRAZE
5 Engsvingel Foder LAURA
5 Rødsvingel  Foder GONDOLIN

Download produktblad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson