ForageMax 37

Slæt og afgræsning

  • Til permanete og meget fugtige arealer
  • Middeltidlig
  • Uden kløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand
Se alle produkter
ForageMax 37

Beskrivelse

ForageMax 37 uden kløver anvendes til slæt og afgræsning under meget fugtige forhold, f.eks. i enge og moser. Un­der gunstige forhold høstes 3 slæt og under meget fugtige forhold 2 slæt.

Det er en varig og me­get vinterfast blanding, der kan tåle periodevis oversvømmelse i vinterhalvåret.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 0 %

Særligt for produktet

  • Til meget fugtige arealer
  • Uden kløver og med varige græsarter

% indhold Art Type Sort
20 Strandsvingel Sildig SWEETY
35 Timoté Slæt SUMMERGRAZE
35 Engsvingel Foder LAURA
10 Rødsvingel  Foder GONDOLIN

Download produktblad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson