Køer græsser på kløvergræsmark

Mere Mælk med DLF

Vores mål med Mere Mælk med DLF er at øge udbyttet og foderkvaliteten hos dig som mælkeproducent med henblik på at styrke økonomien i mark og stald.

Mere mælk med DLF

Øget udbytte og foderkvalitet

I vores koncept ”Mere Mælk Med DLF” arbejder vi tæt sammen med landmanden, hans konsulenter og øvrige samarbejdspartnere om at finde den bedste løsning for produktionen af kløvergræs til køerne.

Målet er at øge udbyttet og foderkvaliteten hos dig som mælkeproducent med henblik på, at vi vil gøre en forskel for din mælkeproduktion.

En forskel der starter med forskning og forædling og fortsætter med en konstant produktudvikling og formidling af den nyeste viden om græs og kløver. Vi har altid en bred vifte af sorter, som er ideelle til din jord og behov for foder.

Forskning forbedrer din mælkeproduktion

Mens du arbejder på at opnå den største produktion og det højeste udbytte på din bedrift, arbejder vi lige så hårdt på at udvikle den næste generation af robuste, højttydende græssorter.

Hvert år tester vi flere tusinde nye krydsninger.

I 2014 strømlinede vi processen ved at integrere Genomisk Selektion i vores forædlingsprogram. Genomisk-teknologi fremskynder processen med at finde krydsninger med et højt genetisk potentiale med højere udbytte, bedre foderkvalitet, større sygdomsresistens eller stresstolerance. Det hjælper os til hurtigere at udvikle bedre sorter til dig.

Forskning i udvikling af græsfrø
Forskning i udvikling af græsfrø

Forædling af nye topsorter med genomisk selektion

Det hele starter med genomisk selektion.

Karakterisering af vores sorters genetiske potentiale ved sekvensanalyse giver forædlerne mulighed for at vælge nyt avlsmateriale baseret på genetiske fordele. På den måde kan det bedste afkom fra en krydsning udvælges ud fra en simpel DNA-test i stedet for at vente 2-3 år på markdata.

For at beregne det genetiske potentiale for et bestemt træk scanner en computer gennem genomiske profiler af flere avlslinjer for at identificere mønstre, der er forbundet med højt udbytte.

Når de genomiske mønstre for høje og lave værdier for forskellige egenskaber er blevet identificeret, kan potentialet (avlsværdien) for enhver ny linje beregnes ud fra dens genomiske profil. Denne metode giver også mulighed for at vælge flere egenskaber på samme tid og derved forkorte avlscyklussen med flere år.

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Need help? Let us know!
Select your country - we're happy to help
with whatever your request is!

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson