ForageMax 35A

Slæt og afgræsning

  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvidkløver og alm. rajgræs
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 i renbestand
Se alle produkter
ForageMax 35A

Beskrivelse

ForageMax 35 indeholder middeltidlig og sildig diploid rajgræs sammen med middeltidlig tetraploid rajgræs og hvidkløver. Kombinationen af almindelig rajgræs og hvidkløver giver mulighed for at lave ensilage med meget høj foderværdi. 

Med den nye ekstra storbladet hvidkløver BRIANNA sikres en god balance mellem græs og kløver i marken, og dermed sikres proteinudbyttet også. ForageMax 35 indeholder bl.a. rajgræssorterne ABOSAN 1 og SAQUI, som begge har vist et højt udbytte af foderenheder og stor holdbarhed i den danske sortsafprøvning. 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 34 %

 

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Særligt for produktet

  • Hvidkløver og alm. rajgræs
  • Især til slæt og med høj foderværdi

% indhold Art Type Sort
13 % Hvidkløver Ekstra storbladet BRIANNA
27 % Almindelig rajgræs Middeltidlig D ABOSAN 1
35 % Almindelig rajgræs Middeltidlig T OVAMBO 1
25 % Almindelig rajgræs Sildig D SAQUI

Download produktblad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson