ENERCOMBI

Beta vulgaris

  • Op til 2 % højere udbytte end ENERMAX
  • Lavt jordvedhæng
  • Meget glat rod, hvid rodfarve
  • Tørstofprocent i rod, 19-20 %
Se alle produkter
ENERCOMBI

Højere udbytte

Enercombi har hvid rodfarve og er en videreudvikling af de kendte sorter Enermax og Magnum. Udbyttet i roden er op til 2 % højere end i Enermax, mens topudbyttet er på niveau med Enermax. 

Mindre jordvedhæng

En lille rodfure er en anden vigtig egenskab hos Enercombi. Det giver en lav andel jord, som følger med roden ved optagningen, og bevirker desuden, at den jord der sidder i rodfuren, lettere falder af. Enercombi sidder forholdsvis højt i jorden.

17.000 Foderenheder pr. ha

I forsøgene er der høstet over ca. 17.000 foderenheder pr ha - alene i roden. Dertil kommer 4-5.000 FE i top.

Til foder og biogas

Enercombi er med sin kombination af højt udbytte og lavt jordvedhæng ideel til såvel foder som biogas. Med et tørstofindhold i roden på ca. 20 %, er det en god kombisort til både frisk fodring og samensilering.

Pakningsstørrelse: Units á 100.000 spiredygtige frø svarende til ca. 1 ha.

Særligt for produktet

  • Foderroe
  • Glatte roer med stor produktion - Til foder og biogas

Udbytte - Landsforsøg 2023

  % tørstof i rod % vedhængende jord A.E./ha., rod
Enercombi 18,9 3,8 190
Enermax 19,7 4,0 182

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson