Godt gang i forårssåningen

De seneste par ugers tørre og solrige vejr har sat fart i forårsarbejdet
Godt gang i forårssåningen

Vi har sat urene på sommertid i Danmark, og foråret har ramt os med fuld kraft

Der er høj aktivitet i markerne med forårssåningen, og status her 1. april er, at omkring halvdelen af forårsudlægget er kommet i jorden

Det er allerede et stykke tid siden såmningen gik i gang i de tidlige egne, som eksempelvis på Sydhavsøerne, mens markerne længere mod nord først for nylig er blevet farbare. Der er stadig udfordringer med våde pletter i markerne efter den regnfulde vinter, og den svære lerjord har krævet ekstra bearbejding for at få smuldret jorden tilpas i såbeddet.

Vurderingen at såarbejdet vil være stort set tilendebragt til påske, hvis det der ikke kommer væsentlige regnmængder.

Også havefolket er godt i gang på plænerne, og mange benytter hjemmetiden til at få givet plænen en opgradering med en omgang nyt græsfrø.