Vil du gøre noget for danmarks bier?

Du kan hjælpe bierne! Nu om dage er en af de største udfordringer for bierne, at der gennem sæsonen er perioder, hvor det er yderst vanskeligt at finde føde
Vil du gøre noget for danmarks bier?

Når vi planter/sår for bierne og skaber de gode levesteder, gør vi samtidig os selv en stor tjeneste nemlig at sikre gode betingelser for, at der næste år kan høstes frugt og bær

Derudover får vi mere levende områder med gode muligheder for fantastiske naturoplevelser

Fyld spisekammeret op

Fødemangel er kritisk for bierne, da den svækker deres vitalitet og gør dem mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil føre til en dårligere bestøvning, som i sidste ende kan reducere landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse. Vi kan derfor gøre bierne og os selv en stor tjeneste ved at sikre flest mulige bivenlige blomster i naturen.

Samspil

Bierne og blomsterne har udviklet et fint samspil og en gensidig afhængighed, hvor blomsterne bruger pollen og nektar til at lokke bierne til. Til gengæld bestøver bierne blomsterne i iveren efter at samle nektar og pollen. Alle bier har behov for nektar og pollen. Nektaren forsyner bierne med kulhydrater, som bruges til at dække biernes energibehov. Pollen dækker behovet for protein, fedt, vitaminer og mineralstoffer. Derved sikrer bierne, at blomsterne udvikler sig til dejlige frugter, bær og frø. På billedet ses pollen fra forskellige blomster.

Blomsterblandinger for bier

Vores blomsterfrøblandinger har lang blomstringstid og er med til at sikre fødesikkerheden for bierne gennem sæsonen.

Dansk Vildeng består af 28 forskellige vilde blomster af dansk oprindelse – et godt spisekammer for bier. Frøene er indsamlet og fremavlet i Danmark. Velegnet til sandjord.

Engblanding til lerjord består af 25 forskellige blomster, primært arter med en høj pollen- og nektarproduktion, som har en god konkurrencekraft, også på lerjord.

Du kan se alle vores blomsterblandinger her.