Dobbelt guldvinder i vinterrapsforsøgene: 6,6 tons pr. ha

Med fem godkendte Landsforsøg med vinterraps tegner der sig nu et klart billede af, hvilke sorter der har klaret sig bedst
Dobbelt guldvinder i vinterrapsforsøgene: 6,6 tons pr. ha

Generelt er der høstet fine udbytter i forsøgene

- men én sort skiller sig markant ud: LG Aviron

Med et gennemsnitsudbytte på imponerende 6,6 tons indtager den suverænt 1. pladsen, med statistisk sikker afstand til de nærmeste forfølgere, der ligger på 6,1-6,2 tons. Heriblandt Hitaly, der sidste år delte 1. pladsen med LG Aviron.

Vinterrapssåningen er godt i gang, og nogle sorter er allerede udsolgte, men vil du sikre dig en dobbelt guldvinder i marken til høst 2021, så kontakt DLF og spørg efter LG Aviron. Kontakt din lokale frøavlskonsulent eller ring til vores DLF salgskontor på 63 17 16 00. 

LG Aviron har hele pakken, højt udbytte, lav modtagelighed for sygdomme generelt og meget lav modtagelighed over for lys bladplet, god virusresistens og skulpeopspringsresistens. Det tyder på, at det er de kraftigt voksende sorter, der har klaret sig bedst i Landsforsøgene i både 2020 og 2019 mens sorter med høj modtagelighed for lysbladplet er dumpet længere ned på listen.