Sparring og rådgivning giver større udbytte i kløvermarken

Hvad skal der til for at få et større udbytte og en bedre kvalitet i kløvergræsmarken? DLF har et bud: Mere Mælk med DLF – version 2.0
Sparring og rådgivning giver større udbytte i kløvermarken

Siden det tidlige forår har man som mælkeproducent haft mulighed for at tilmelde sig et grovfoderforløb hos DLF og D&K Gruppen

Forløbet kalder vi ”Mere Mælk med DLF 2.0”, fordi det er en udbygning af vores ”Mere Mælk”-koncept, som sætter fokus på:

  • Større udbytte
  • Højere ydelse
  • Bedre kvalitet
  • Bedre service

Formålet med forløbet er at øge udbyttet og fodergræskvaliteten hos mælkeproducenten– det giver i sidste ende flere penge på bundlinjen. Samtidig får vi som græsfrøproducent en fantastisk indsigt i, hvordan vores sorter klarer sig i praksis ude på marken. Rammer vi det behov for blandinger og græssorter, som landmanden har, eller skal vi justere i forædlingsprocessen og sammensætningen af blandinger for at optimere i marken og i stalden.

Forløbet er sammensat af en blanding af fysiske besøg på bedriften samt løbende telefonisk sparring og ser således ud:

  • Forårsbesøg, marts/april: Her fastsættes mål for kvalitet og udbytte, og der lægges slætstrategi. På den baggrund udarbejdes en opfølgningsplan. Væsentlige marker ses, og udbyttepotentiale vurderes samtidig med, at valg af græsblanding og sorter diskuteres og optimeres.
  • To-tre kortere opfølgningsbesøg hen over sæsonen: Græsmarkerne ses, og slættidspunkter justeres. Kort opsamling på opnået kvalitet og udbytte.
  • Sensommerbesøg, august/september: Evaluering af foreløbigt udbytte og kvalitet. Vurdering af strategi for de/det sidste slæt. Vurdering af majs - skal der tages friske prøver?
  • Udbytteregistrering: Udbytter målt på markniveau samles, så de nemt kan sammenlignes på tværs af marker. Markudbytterne vil så vidt muligt blive overført til Mark Online.
  • Løbende telefonisk sparring gennem hele forløbet.
  • Der tilbydes efterfølgende opfølgning på fodringen i forhold til græssets funktion i den samlede foderration samt indvirkningen på den opnåede mælkeydelse.

Det er den tætte dialog mellem mælkeproducenten og rådgiverne igennem hele forløbet, som i sidste ende skaber det gode resultat.

Alle steder meldes der om fine kvaliteter og høje udbytter i græs. Vi forventer, at den ekstra fokus på grovfoderproduktion skaber gode resultater på markerne rundt omkring i Danmark.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt:

Produktchef Gurli Klitgaard: 30 63 55 56
Produktkonsulent Tom Vestergaard: 21 24 80 84