Dispensation til Reglone er på plads

Miljøstyrelsen har i dag givet dispensation til vinterukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver med Reglone. Dispensationen gælder frem til den 15. marts 2020
Dispensation til Reglone er på plads

Dispensationen er imødeset med glæde af frøavlerne af engrapgræs og hvidkløver, hvor der er meget få muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse

- og hvor Reglone indgår som en vigtig del af ukrudtsstrategien

Sideløbende med dispensationen arbejder Frøbranchen sammen med SEGES og AU-Flakkebjerg på at finde alternativer til Reglone.

Der må anvendes op til 0,75 l Reglone pr. ha, og sammen med dispensationen er der en række forholdsregler, der skal overholdes i forhold til udbringningsteknik, afstand til vandmiljø, veje og boliger.