Styrk din selvforsyning med protein

Læs med og find ud af, hvordan du kan påvirke proteinindholdet i dine græsmarker:
Styrk din selvforsyning med protein

Græsmarkerne spiller en central rolle i proteinproduktionen på kvægejendomme

Analyser af græsset viser store variationer i proteinindholdet på mellem 10 og 20 %

Der er således et stort økonomisk potentiale på mange kvægejendomme ved at arbejde med proteinindholdet i græsset.

Du kan påvirke proteinindholdet gennem valg af:

• Græsarter og -sorter
• Slætstrategien
• Kløverindholdet i marken
• Gødskning

Det er vigtigt, at gødskningen er afstemt i forhold til din kløverandel. Nogle græsmarker mangler kløver i forhold til at sikre græsmarken tilstrækkeligt med kvælstof. Det giver lavere proteinindhold og udbytte. En grovfoderanalyse kan fortælle noget om gødskningsniveauet af svovl og kalium, hvilket kan påvirke proteinindhold og udbytte.

Gennem valg af græs- og kløversorter kan du sætte fokus på proteinudbytte. I figuren kan du eksempelvis se, at den nye type hvidkløver BRIANNA med ekstra store blade har et væsentlig højere proteinudbytte end målesorten i Landsforsøgene.

Kig nærmere på vores græsblandinger og deres egenskaber i vores nye katalog.

Du er velkommen til at kontakte vores produktkonsulenter, hvis du ønsker at drøfte sammensætning og funktion af dine græsblandinger.